Teaching | Opetus

TeachingPortfolio_Lehtinen2020.pdf

PhD SUPERVISION

 • MA David Flood: "Coded Space: Digital Visual Representations and the Remaking of Urban Publics", University of Helsinki, DENVI Doctoral Programme (urban geography), 05/2020–
 • MFA Hanna Timonen: "Seriality, the Everyday and Vernacular Attitude", Aalto University, Dept. of Media (photography), 01/2020–
 • MA Noora Korpelainen: "Aesthetic Sensibility in the Era of Global Environmental Change", University of Helsinki, DENVI Doctoral Programme (aesthetics), 08/2019–
 • MA Henrik Pathirane: "Hermeneutics, Life and Communities: The Everyday Urban Experience", University of Helsinki (aesthetics), 08/2018–
 • MFA Jaana Okulov: “Subjectivity Patterns of Multimodal Experience: Computational Approaches to Aesthetics” Aalto University, Dept. of Art, 05/2019–
 • MSc Merja Salonen: "Noisy Knowledge: Art-activism in Social Media as a Trigger for Corporate Knowledge Building", Aalto University, Dept. of Media (new media), 12/2016– 

MA SUPERVISION & GRADING

 • Suvituuli Saari: "Ella ja Paterock: Esteettisten päätösten teko Ella ja Paterock -musiikkinäytelmän lavastus- ja videosuunnittelussa" (title in English "Ella and Paterock: The Making of Aesthetic Decisions in the scenography and videography of Ella and Paterock musical play"), Aalto University, Dept. of Film, Television and Scenography, 12/2019–
 • Liinu Kivioja: ”Kivijalka ja kaupunkilainen: Kivijalkatilat osana helsinkiläistä arkimaisemaa” (title in English ”Brownstone and the Urban Citizen: Brownstone Spaces as Part of the Everyday Urban Landscape in Helsinki] Aalto University, Dept. of Architecture (spatial planning), 09/2018
 • Heli Keski-Huikku: "Radikaali maaseututaiteen kaipuu", Aalto University, Dept. of Art (ViCCA Visual Culture and Contemporary Art), 2015, Reviewer and grading committee member for Master’s thesis
 • Sanna-Susanna Östman: "Ekologisesti ennallistava ympäristötaide", University of Helsinki (environmental ecology) 2015

ANNUALLY RECURRING COURSES

 • Seminar of Environmental Thinking, Aesthetics and Art (MA level seminar) 2016–, Aalto University
 • Ympäristöestetiikka, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 2016–
 • Taide: Ajatus / Estetiikka, (pakolliset kandiopinnot; 3 toteutusta/vuosi), Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2015–
 • Ympäristöestetiikka, Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin -kurssi (JMY) (vuosittain), Helsingin yliopisto 2014–

PAST TEACHING

 • Tilakokemuksen estetiikkaa, 14.3.–28.4.2016, Helsingin yliopisto
 • Estetiikka ja taiteenfilosofia (tohtorikoulutettavien kurssi) 22.2.–23.5.2016, Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu
 • Estetiikan nykysuuntauksia I (koordinaattori, TES130E) 5.11.–10.12.2009, Helsingin yliopisto
 • 5 aistia, 5 lähestymistapaa taiteeseen, FM Karoliina Korpilahden kanssa (TES240T) 2.11.–14.12.2009, Helsingin yliopisto
 • Luxus vs. rähjä: Estetiikan Rajat 2007, FM Karoliina Korpilahden kanssa (TES240T) 12.09.–5.12.2007, Helsingin yliopisto